برپایی ایستگاه صلواتی در روز های تاسوعا و عاشورای حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظر یادتون نره یا علی .

/ 0 نظر / 90 بازدید