بازگشت پرستوی مهاجر بعد از 32 سال

 

    بازگشت پرستوی مهاجر بعد از 32 سال به میهن

 

     شهید سرلشکر خلبان محمد حاجیان ( بیژن )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولادت تیرماه 1325

 

 تاریخ شهادت 18/7/1359

 

/ 0 نظر / 81 بازدید