ولادت امام رضا (ع)

 

 

اس ام اس های ولادت امام رضا - ع

 

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

 

 

بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

 

در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

 

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

 

 

 

ولادت با سعادت امام رضا (ع) بر همه  مسلمین جهان مبارک . 

 


/ 0 نظر / 22 بازدید