شهادت امام صادق (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امام صادق علیه السلام:

کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن

را نپذیرفته اند،

با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس

به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.

/ 0 نظر / 32 بازدید