عزاداری شهادت حضرت محمد (ص) و امام حسن (ع)

عزاداری عزاداران حسینی در روز عزاداری 

 شهادت حضرت محمد (ص) و  امام حسن (ع)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          

 

 

 

نظر یادت نره . یاعلی .                                

 

/ 0 نظر / 16 بازدید