ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاقد: خدا

شاهد: رسول خدا (ص)

دفتر: لوح محفوظ

مکان: عرش

عروس: کوثر

داماد: حیدر

سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک

/ 0 نظر / 45 بازدید