شب چهارم : ابناء زینب (س)

ابناء زینب  (س)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاب می چکد از گیسوان شانه شده

برای عرض ارادت دو گل بهانه شده 

قبول کن که نفسهای من همین هایند

قبول کن که غمت را دلم نشانه شده 

دو زینبی دو علی خود دو فاطمه صولت

دو زینبی دو حسن رو ، دو بی کرانه شده 

دو زینبی دو علی اکبری دو عباسی

دو ذوالفقار نبردی که جاودانه شده 

دو شیر نر دو حماسه دو گرد باد غیور

دو صاعقه که به جان محشر زمانه شده 

دو شیر خورده ز من دو زره به تن کرده

دو می زده دو رجز خوان دو حیدرانه شده 

دو پهلوان دو قیامت دو غیرت طوفان

دلی به محضرتان خاک آستانه شده

مزن به سینه شان دست رد در این میدان

به جان یاری شکسته به جان مادرمان 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید